Nyheter

2018-01-08

Optimationskoncernen söker marknadschef

Som Marknadschef blir du en nyckelperson i den fortsatta affärsutvecklingen av koncernen. Din uppgift innebär att bygga upp denna nya roll och självständigt ansvara för samt driva hela försäljningsprocessen både mot befintliga och presumtiva kunder i Sverige och internationellt.

Mer information finns hos vår rekryteringskonsult Rätt Rekrytering

2017-10-04

COCOP – Coordinating Optimisation of Complex Industrial Processes

Optimation medverkar sedan 2016 framgångsrikt i EU projektet COCOP. Processindustrin behöver öka kvalitén, reducera kostnader och miljöpåverkan eftersom kraven ökar från omvärlden. Komplexa industriprocesser som har både kontinuerliga och batch processer kräver i större uträckning styrning och uppföljning sett ur ett ”hela anläggningen perspektiv”.

COCOP är ett EU projekt där visionen är att komplexa industriprocesser styrs optimalt av operatörer med vägledning av COCOP systemet (beslutstöd). Beslutstödet övervakar i realtid hela fabriken och försöker styra processen, ur ett helhetsperspektiv, effektivt med hänsyn till ekonomi och klimat. COCOP kommer även visa på nyttan att förstå hela anläggningen för att få operatörer att ta bättre beslut inom det egna arbetsområdet.

Målet för projektet är att höja konkurenskraften för europeisk processindustri genom att styra och övervaka hela anläggningen med hjälp av modellbaserad prediktiv optimering med en lösning som kan integreras i befintliga styrsystem. . I denna överordnade styrning utvecklas realtidsnyckeltal som om möjligt direkt återkopplas via styrsystemet.

Projektet kommer demonstrera nyttan i två pilotprojekt inom stål och koppar-industrin samt visa på överförbarheten till andra sektorer såsom kemi och vattenanläggningar.

Länk: http://www.cocop-spire.eu/content/home

2016-09-26

Valmet och Optimation samarbetar inom simulatorer

Valmet och Optimation har samarbetat med utveckling av simulatorer sedan 2002. Simulatorerna används framför allt för operatörsträning. Valmet använder Optimations modelleringsbibliotek Visa2 som basbibliotek samt kommunikationsmjukvaran DSHM (Distributed Shared Memory).

Visa2 är designat av Optimation och innehåller modeller för baskomponenter inom t.ex. kraft, värme, papper och massa samt gruvindustri. DSHM är även det ett egenutvecklat verktyg som används för att koppla samman och realidssynkronisera modeller med andra modeller eller modeller med styrsystem.

Visa2 och DSHM finns implementerade tillsammans med Valmets maskin/processpecifika modeller i ett flertal simulatorer levererade globalt av Valmet med mycket goda resultat.

Optimation använder Valmets mjukvara Training Manager instruktörsfunktion. Med Training Manager handleds operatörsutbildning där introduktion av störningar och rapportering av operatörernas resultat ingår.

2016-08-25

Föredrag på Nordic Process Control Workshop 2016

Tomas Eriksson håller föredrag om Optimations samlade erfarenheter inom APC på Nordic Process Control Workshop i Sigtuna 25-26/8 2016.
2016-06-12

Scanmet 2016

Optimation presenterar ett arbete utfört tillsammans med SSAB Europé Luleå på den internationella metallurgikonferensen SCANMET V. I artikeln beskrivs ett reglerkoncept för gasåtervinning från LD-konvertrar i Luleå. Simuleringar har använts genom hela utvecklingsprocessen från koncept till idrifttagning och utbildning. Operatörsutbildningen genomfördes i molnbaserade simuleringar i plattformen Everysim®.

Sidor