Nyheter - 2015

2015-09-01

Gamification på LTU

Optimation utvecklar en webbaserad spelplattform för utbildning och lärande tillsammans med LTU, Softronic AB, och PiiA. Målsättningen är att studenter i kursen cellulosa- och pappersteknik på LTU ska använda dynamiska simuleringar av fiber och pappersproduktion som en del av utbildningen. Projektet kommer implementeras i den molnbaserade simuleringsplattformen Everysim® tillsammans med Optimations Dymola bibliotek Visa.

2015-06-01

Operationsanalys infraktssystemet Boliden Aitik

Optimation deltar i en operationsanalys av infrakten i Boliden Aitik. Analysen syftar till att utvärdera alternativa produktionsscenarier samt skapa underlag för nya investeringar. Optimation bidrar med sin egenutvecklade simuleringsmjukvara för årsvisa simuleringar av produktionssystem.
För mer information kontakta Peter Lingman

2015-05-01

Design av fjärrvärmesystem

Optimation deltar i ett projekt där syftet är att införa så kallad laststyrning (demand response) vid styrning av stora fjärrvärmenät. Vår roll i projektet är dynamisk modellering av stora fjärrvärmenät (>10,000 centraler) samt styrning av dessa. Andra partners i projektet är Luleå Energi, Luleå tekniska universitet, SAMPOL, TWT AG, Athens University och IBM.

För mer information kontakta Peter Lingman
Projektets hemsida: http://www.opti2020.eu/

2015-05-01

Operationsanalys LKAB

Tillsammans med LKAB i Kiruna fortsätter vi bygga ut en simulator för operationsanalys (TAK-analys). Efter uppdraget kommer samtliga sju processverk ovan jord i Kiruna vara implementerade i Optimations egenutvecklade simuleringsplattform för operationsanalys. Verktyget används av LKAB för att utvärdera effekterna processförändringar så som tillgänglighet, underhåll, körsätt och anläggningshastighet.