Energi

Många energisystem har felaktigt strukturerade och otillräckligt optimerade reglersystem. Hur ser det ut i din anläggning?

Var finns dina vinster?

  • Hur mycket mer elenergi kan tas ut?
  • Hur jämn kan panndriften bli?
  • Hur väl hanteras belastningsväxlingar med en förbättrad produktionsreglering?
  • Hur mycket reduceras tryckvariationer på högtrycksnätet?
  • Hur mycket reduceras tryckvariationer på förbrukarnäten?

 

Vi börjar arbetet med en analys, där anläggningen studeras utifrån de förhållanden som gäller i dagsläget. Utfallet bestämmer fortsättningen – hittar vi inget som kan förbättras är det bara att gratulera. Annars tar vi fram ett beslutsunderlag där vi gör en plan för hur anläggningen kan optimeras. Med Optimations analys får du ett kvitto på hur bra din processanläggning egentligen är. Du ökar konkurrenskraften genom besparingar, ökad produktion och förbättrad produktkvalitet.

 

“Optimation har varit väldigt roliga att jobba med. Resultaten som vi fått har betytt väldigt mycket för oss.
Vi har fått en mycket, mycket bättre förbränning vilket ger lägre utsläpp av kolmonoxid och kväveoxid vilket rent ekonomiskt ger ett bättre utbyte av förbränningen och lägre miljöavgifter. Sedan får vi ett minskat slitage, mindre underhållskostnader och längre driftstider. Verksamheten kräver dessutom mindre övervakning vilket gör att våra operatörer kan ägna sig åt andra viktigare arbetsuppgifter.

Optimation är duktiga på att tillämpa sin erfarenhet och kompetens på olika kunders verksamhet. När vi först träffade dom hade dom aldrig arbetat med avfallsförbränning, men det gick ju bra ändå. En annan styrka är deras höga arbetsetik och moral. Optimation är helt enkelt reko att jobba med och jag har ett högt förtroende för dom.”

Nils Andersson - dåvarande platschef på Fortum Stockholm

Projekt:

Kan man skicka hett vatten hela vägen från Märsta till Stockholm fyra mil söderut? Jo, det går, men det krävs ett antal pumpar längs vägen och ett effektivt reglersystem. Optimation AB har arbetat med detta omfattande distributionssystem för fjärrvärme.

När Billerud Korsnäs fabrik i Gävle skulle bygga om och förnya sin energiproduktion började man tidigt med reglerstrategierna i ett samarbete med Optimation AB.

Sidor

Kontakt: