Träning i simulatorn gav stabil drift vid E.ON:s kraftvärmeverk i Norrköping

Träning i en verklighetstrogen simulator, där allt ser ut och reagerar som i verkligheten, har bidragit till att operatörerna vid Händelöverket nära Norrköping hittade en trygghet i jobbet redan från början, när en ny panna startades upp för ett par år sedan.
– Man känner sig mycket säkrare på hur man ska agera i olika driftlägen, menar Kent Pettersson, drifttekniker vid E.ON. Simulatorn innebär en stor skillnad mot att bara följa en instruktion från leverantören, här ser man hur styrningen fungerar i verklig drift.

Simulatorn vid E.ON i Norrköping består av en processmodell som tagits fram av Optimation AB, verkliga styrkoder från ABBs styrsystem till nya pannan P15 ett antal PC som innehåller var sin så kallad SoftController samt en komplett Scadaserver med operatörsgränssnitt. Tack vare att det både är riktiga styrkoder och samma skärmbilder i operatörsgränssnittet ger simulatorn en väldigt realistisk känsla av att man verkligen styr pannan. Tröskeln till verkligheten blir sedan mycket låg. Detta ger en avgörande fördel, inte minst när man behöver utbilda ny personal. Men även för de rutinerade innebär en realistisk simulering en väsentligt kortare inkörningsperiod. Operatören Torbjörn Pettersson använde simulatorn mycket när P15 just tagits i drift.

– Framför allt betydde simuleringen en fördel i de processavsnitt som är minst automatiserade, som oljeregleringen i samband med uppstarter. Det blev också en hel del förändringar i styrsystemet under P15-projektets gång. Simulatorn innebar att vi kunde testa allting utan att ta några risker med driften. Vi kan till exempel testa olika strategier vid uppstart.

Viktigt med stabil drift

Leif Karlsson, delprojektledare vid bygget av P15 påpekar att en simulator bör vara på plats så snart som möjligt.

– Då har man möjlighet att använda den som hjälpmedel för att ”avlusa” styrsystemkoden, och att funktionstesta processdesignen. Där finns mycket att tjäna. Men även för utbildningen betyder det mycket att kunna börja tidigt, det är en helt annan sak att utbilda med rätt bilder och rätt styrsystem än om man använder standardiserade simulatorer som leverantörerna ofta gör.

Pannan P15 vid Händelöverket är byggd för att elda avfall både från industri och hushåll. För driften innebär detta att man ska klara en jämn drift med ett ojämnt bränsle. Stabil drift är viktigare än hög verkningsgrad, eftersom bränslet i sig inte innebär någon kostnad. Verkningsgraden är dock inte ointressant, eftersom den har stor påverkan på underhållskostnader, miljö och rökgasrening.

– Men avgörande är att vi håller en stabil drift och slipper onödiga stopp och störningar, konstaterar Björn Pettersson, driftsamordnare vid E.ON och den som varit handledare för operatörernas träning i simulatorn. Dels sliter stoppen på pannan, dels använder vi olja som stödbränsle och det vill vi ju inte använda mer än vi måste.

Hälsa och säkerhet gynnar varandra

Peter Morén, anläggningsansvarig på Händelöverket, pekar på simulatorns betydelse för hälsan hos operatörerna.

– Man tar bort mycket av den anspänning som det innebär att hamna i obekanta och kritiska situationer. Ett stopp kan kosta ganska mycket pengar, och det innebär i sin tur att operatörerna känner en större press. Kan man undvika en eller ett par driftsstörningar under ett år tjänar man en hel del pengar, och operatörerna kan slippa må dåligt.

Övning i simulatorn kan alltså spara, räknat både i pengar och i bättre hälsa. Men det gäller att använda den också.

– Det är viktigt att någon hela tiden driver frågan om simulatorträning, säger Peter Morén. Det är också viktigt att man följer upp träningen och försöker vidimera den nytta man tror att den ger. Ständig uppdatering Eftersom simulatorn snabbt kan uppdateras med aktuell styrsystemskod, kan simulatorn användas som hjälpmedel vid utveckling under pannans hela livstid. Jan Johansson, underhållsingenjör vid E.ON i Norrköping, är glatt överraskad över hur lätt det är att uppdatera simulatorn.

– Jag var rädd att en uppdatering skulle ta en vecka eller mer. I stället har Optimation tänkt ut ett sätt att enkelt lyfta in den aktuella styrkoden, så att det bara tar ett par timmar innan vi är klara att köra igen. Det ökar våra möjligheter att ha en simulator som hela tiden stämmer med verkligheten.

Kontakt: