Ångnätsreglering

Optimation har tagit fram en helt nytt koncept för styrning av ångnät som innebär att alla driftfall hanteras på ett enhetligt sätt och som klarar stora belastningstoppar.

Konceptet för reglering av ångnät består av ett minimalt antal regulatorer, en per ångnät, som via fördelningsprogram styr flera ventiler. Ventilerna används i prioritetsordning där till exempel direktreduceringen inte öppnar förrän turbinen använts fullt ut. Eftersom endast en regulator och således bara ett tryckbörvärde används per nät kan trycken hållas betydligt jämnare än vid flera regulatorer separerade med olika börvärden.

Samma reglerstrategi används oberoende av driftsfall. Aktuellt driftsfall liksom aktuell status framgår av en generell översiktsbild. Operatören har god information om hur ångnätsregleringen arbetar vid olika driftssituationer.

Konceptet är flexibelt och kan anpassas till de förutsättningar som gäller för respektive anläggning.

För utjämning av variationer i värmeeffekt kan en ackumulator för ånga eller hetvatten utnyttjas. Den kan jämna ut variationer från både produktion och förbrukning, samtidigt. En bra utnyttjad ackumulator i anslutning till fjärrvärmenät eller pappersbruk jämnar ut driften på pannor och turbiner så att de kan köras på optimal arbetspunkt för bästa vekningsgrad.

Optimation ökar nyttan av en ackumulator genom modellbaserad prediktion där statistisk analys av det aktuella förbrukningsmönstret används. Ackumulatorn kan därmed nyttjas effektivare än med manuell produktionsstyrning, och möjliggör färre starter av spetsanläggningar och jämnare drift av basproduktionsenheter.

Kontakt: 
Relaterade Projekt: 
När Billerud Korsnäs fabrik i Gävle skulle bygga om och förnya sin energiproduktion började man tidigt med reglerstrategierna i ett samarbete med...