Utbildning i regleroptimering, PpR

PpR-utbildningen har med framgång använts i Optimations koncept för att tillgodose behovet av optimeringsmetod och optimeringsgrupp(er).
Utbildningen är upplagd med ett minimum av teori som varvas med ett stort mått av praktik med handledning av mentorer från Optimation.

Seminarium

Seminarium på temat ”Reglerbristkostnader i processindustrin” där Optimation, tillsammans med kunden, kommunicerar syfte och målsättning med projektet till berörd/intresserad kundpersonal. Del av seminariet utnyttjas för att få en dialog angående interna syften med projektet och hur det konkreta arbetet är upplagt.

Metodik och rutiner

Kort teoriutbildning, av karaktären ”pang på rödbetan”, i metodik och rutiner för trimning av enskilda reglerkretsar baserat på Lambda- metoden. Utbildningen omfattar 16 timmar, fördelade på 1 heldag plus 2 halvdagar med 1-2 veckors mellanrum.

Mentorer

Under utbildningens aktiva del deltar Optimation, med specialister, som stöd till kundens personal i deras intensiva jakt på reglerbristkostnader. Mentorstödet avslutas med en examensuppgift i form av ett projektarbete. Utformningen av examensuppgiften görs gemensamt och utförs i kundens anläggning.

Utvärdering av projektet

Optimation medverkar i utvärdering av projektet, genom att delta i en återsamling av samtliga deltagare i projektets slutfas. Syftet är att gemensamt diskutera olika aspekter på det gemensamt utförda arbetet samt hur man går vidare.

Kontakt: 
Relaterade Projekt: 
Entusiastiska elever, bra mjukvara och kunniga lärare gav mycket snabbt en ökad effektivitet i det chilenska pappersbruket Nueva Aldea. – Ögonen...